Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne - Rehabilitačné stredisko

Október 2019
V prvej polovici októbra sme zrealizovali prechádzku krásnou jesennou prírodou. Zbierali sme lístie a šišky na prípravu jesennej dekorácie.
Nasledujúci deň sme spolu s prijímateľmi a našimi kamarátmi z DSS hrabali napadané lístie a zveľaďovali areál nášho zariadenia. Po dobre vykonanej práci sa nám v družnej debate príjemne sedelo pri kávičke. Všetci sme mali dobrú náladu a tešili sme sa zo spoločne strávených chvíľ.
Aj vyrezávanie tekvíc, ktoré neodmysliteľne patria k jesennej výzdobe nášho zariadenia prinieslo veľa zábavy ale najmä spoločného poznávania a rešpektovania sa.
 
 
September  2019 - Klenotnica ručných prác
Klenotnicu ručných prác sme  znova realizovali 04.09.2019 za účasti rodinných príslušníkov v mesiaci september, kde sme spoločne vyrábali jesenné dekorácie z textílií. Najviac sa darilo tvorbe tekvičiek.            
 
 
27. August 2019 - Svet farieb
V priestoroch RHS sa uskutočnil XIII. ročník výtvarnej akcie „ SVET FARIEB“. Na tejto akcií sa okrem prijímateľov nášho zariadenia  (RhS a DSS)  zúčastnili  prijímatelia z RhS Hanušovce nad Topľou. Za mesto Stropkov sa tejto akcie zúčastnil Ing. Marián Vašš. Účastníci si vyskúšali pracovať s rôznym prírodným materiálom a veľký úspech malo maľovanie a potlačovanie na textil.
 
 
Jún 2019 - Športový deň
V júni 12.6.2019 sa uskutočnil športový deň v areáli DSS v Stropkove, kde sa zúčastnili aj naši prijímatelia z RhS. Športovali v rôznych športových disciplínach. Z tejto akcie si odniesli pekné zážitky.
 
 
Apríľ 2019 - Veľkonočné trhy
Apríl sa niesol v duchu príprav na Veľkonočné sviatky. V čase od 02.04.2019 do 08.04.2019  sme si pripravili výrobky, ktoré sme prezentovali na Veľkonočných trhoch mesta Stropkov. Najväčší záujem verejnosti bol opäť o vlnené kuriatka.
 
 
Marec 2019 - životné jubileum
Prijímateľ Jožko 14.03.2019 aj s nami oslávil okrúhle jubileum – 60 rokov. Oslava sa vydarila a bolo nám veselo.
 
 
Február 2019
V tomto mesiaci sme 13.02.2019 navštívili mestskú knižnicu, v ktorej bola prezentovaná výstava FOTO obrazov stropkovských autorov. Naši prijímatelia si odniesli pekný zážitok z tejto akcie a  filmu, ktorý tam bol premietaný.
 
 
 
December 2018
V predvianočnom období  mesto Stropkov odbor školstva a kultúry vyhlásilo  medzinárodnú súťaž priestorových prác „Betlehem očami deti“.  Betlehem našej klientky Lenky získal I. miesto v  IV. kategórii a bol ocenený  I. miestom aj v ďalšej medzinárodnej súťaži v Poľskej republike, v meste Dukla. Z úspechu sme sa veľmi tešili, víťazke gratulujeme!
 
 
 
Október 2018
Dňa 18. októbra sa konal XII. ročník  výtvarnej súťaže „Svet farieb“, do ktorej sa zapojili sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: rehabilitačné strediská z Hanušoviec  nad Topľou, Sniny, RhS Lipany a prijímatelia nášho zariadenia. Pracovalo sa s rôznym prírodným materiálom, o. i. i výroba šípových ruží z lístia. Účastníkov najviac zaujala archaická práca – pletenie, háčkovanie s vlnou na kruhu.
 
                                                     
August 2018
V auguste sme spolu s našimi prijímateľmi navštívili kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou. Najviac zaujal archeopark. Boli sme pozvaní do DSS a ZPB v Hanušovciach, kde nám prijímatelia a zamestnanci vytvorili príjemnú atmosféru.
 
 
Júl 2018
Letné dni sme v zariadení trávili športovaním. K športovým súťažiam sa pridali aj rodinní príslušníci. Súťažilo sa v disciplínach: hod na cieľ, hod do diaľky, chôdza pomedzi prekážky a chôdza  s pohybujúcim sa predmetom v ruke (tenisová raketa s loptičkou). Prestávky si súťažiaci vyplnili tenisovou hrou a malým občerstvením.
 
 
Jún  2018
Každoročne sa v júni zúčastňujeme na športových hrách, ktoré organizuje Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50. Spoločne sme súťažili v rôznych zaujímavých disciplínach  v areáli zariadenia. Prijímatelia z RhS boli najviac úspešní v hode loptičkou na terč.
 
 
 
 
 
                                                             
Máj  2018
Mesiac máj je mesiacom lásky, v ktorom sme si aj mi uctili matky a manželky našich prijímateľov a zorganizovali sme spoločné posedenie.
 
 
Marec 2018
Pred  Veľkonočnými  sviatkami naši prijímatelia vyrábali  veľkonočné  vajíčka a kuriatka, ktoré sme prezentovali na Veľkonočných trhoch, organizovaných mestom Stropkov. Mali sme veľký úspech v predaji kuriatok, ktoré boli veľmi žiadané.
 
 
Február 2018
Tohto roku do aktivity „Klenotnica ručných prác“ boli zapojení aj rodinní príslušníci , ktorých najviac zaujalo tkanie na krosnách.