Skočiť na hlavný obsah

Domov sociálnych služieb v Stropkove.

 

 

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Stropkove.

Mgr. Katarína Lehocká

  


 
 
 

 

 

                

 

        Srdečne Vás vítame na našej internetovej stránke, ktorá Vám umožní aspoň trochu nahliadnuť do života a prostredia v ktorom sa nachádzame, kde žijeme.

      Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu dospelej fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku. Sme koedukačné zariadenie s celoročným pobytom pre prijímateľov sociálnej služby prevažne z Prešovského samosprávneho kraja.

       Našim hlavným poslaním je vytvoriť prijímateľom sociálnej služby rodinné prostredie s možnosťou zmysluplného využitia času s cieľom  ich postupnej integrácie do spoločenského života.