Skočiť na hlavný obsah

Kontakt

Kontaktné informácie organizácie:
 
Názov
Domov sociálnych služieb v Stropkove.
 
Právna forma právnickej osoby
právnická osoba zriadená VÚC (zák. č. 303/195 zb.)
 
Zriaďovateľ
Prešovský samosprávny kraj
 
IČO
00696331
 
Miesto poskytovania sociálnej služby
Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov
Rehabilitačné stredisko v Stropkove, M. Slovenskej 904/22, 091 01 Stropkov
Útulok v Stropkove, M. Slovenskej 904/22, 091 01 Stropkov
 
Domov sociálnych služieb v Stropkove.
Sekretariát:
tel. číslo:   054/7422226
fax:           054/7423008
e-mail:      riaditel@dss-sp.psk.sk
                 sekretariat@dss-sp.psk.sk
                 dssstropkov8050@gmail.com
 
Úsek odborných činností - Opatrovateľská starostlivosť:
tel. číslo:   0911 615 700
 
Rehabilitačné stredisko v Stropkove:
054 7428384
Útulok v Stropkove:
054 742 4756
 
Sponzorský účet - Dary a granty
7000514484/8180