Skočiť na hlavný obsah

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie   Rok 2017
 
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Útulku.
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                                                                                                                                          Vystavené:     08.11.2017
                                                                                                                                                        Zverejnené:     08.11.2017
 
 
 
 
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii vykurovacieho systému v Útulku.
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                                                                                                                                          Vystavené:     21.09.2017
                                                                                                                                                        Zverejnené:     21.09.2017
 

 
 
 
Zakúpenie plynovej panvice.
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zakúpenie plynovej panvice  (605,09kB
                                                                                                                                                          Vystavené:     14.09.2017
                                                                                                                                                        Zverejnené:     14.09.2017
 
 
 
Zakúpenie univerzálneho robota s príslušenstvom.
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                                                                                                                                          Vystavené:     14.09.2017
                                                                                                                                                        Zverejnené:     14.09.2017
 
 
 
Rekonštrukcia plynovej kotolne.
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                                                                                                                                          Vystavené:     04.07.2017
                                                                                                                                                        Zverejnené:     04.07.2017
 
 
 
Dodávka a inštalácia interiérovej šikmej schodiskovej plošiny s príslušenstvom pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb v DSS v Stropkove.
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                                                                                                                                          Vystavené:     08.06.2017
                                                                                                                                                        Zverejnené:     08.06.2017
 
 
 
Verejné obstarávanie   Rok 2016
 
Rekonštrukcia terasy s prístreškom a prepojenie s altánkom
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                                                                                                                                         Vystavené:     21.6.2016
                                                                                                                                                       Zverejnené:     21.6.2016
 
 
 
 
Verejné obstarávanie   Rok 2014
 
Výzva na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13 v spojitosti s § 9
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Zateplenie a fasáda budovy Útulku v Stopkove  (26,9kB)                                          
                                                                                                                                                 Vystavené:     23.5.2014
                                                                                                                                                      Zverejnené:     23.5.2014
 
 

Verejné obstarávanie   Rok 2011

 
Predmet verejného obstaravánia
Vystavené
 
Zverejnené
Výzva na predloženie cenových ponúk v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania
       Stropkov   (25.66 kB)
 
31.10.2011
 
31.10.2011
Výzva na predloženie cenových ponúk v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania
 
31.10.2011
 
31.10.2011