Skočiť na hlavný obsah

DSS aktuálne 2012

Vianočný benefičný koncert - december

Ako každý rok i tento sa prijímatelia z nášho domova sociálnych služieb zúčastnili vianočného benefičného koncertu organizovaného mestom Stropkov pod názvom “Vianočný čas“. Je to obdobie, kedy sme ku sebe milší, ohľaduplnejší a snažíme sa rozdávať radosť iným. Tak isto i naši prijímatelia sa prišli podeliť so svojou radosťou z prichádzajúcich vianočných sviatkov. Ich vystúpenie je vždy plné neskrývanej radosti a úprimných emócií, ktoré ocení každý divák.

Značky

Mikuláš v domove - december

Tak ako každý rok i tento navštívil náš domov Mikuláš,  ktorého  prijímatelia netrpezlivo očakávajú.  Jeho návšteva znamená v domove začiatok vianočného obdobia. Prijímatelia sa tešia najmä na darčeky, ktoré im prinesie , ale i prvé zasvietenie  vianočného stromčeka.

 

Značky

DSS našiel pomoc v Nadácii SPP - november

Môžeme povedať, že tento rok sa na nás usmialo šťastie, nakoľko z pomedzi množstva projektov, ktoré sa uchádzali o podporu z Nadácie SPP – programu OPORA bol i náš projekt podporený finančnou čiastkou 560 €.

            Projekt bol zameraný na podporu realizácie individuálneho plánu rozvoja pre klienta Jaromíra.

Značky

Krídla túžby v DJZ Prešov - október

13.10.2012 sa v divadle Jonáša Záborského v Prešove konal 2 ročník krajskej prehliadky tvorivosti v sociálnych službách pod názvom „ Krídla túžby“.  Tejto prehliadky sa zúčastnili i naši prijímatelia ako víťazi regionálnej prehliadky s programom „Lakomec“.

Značky

Krídla túžby - jún

Dňa 29.06.2012 sa konalo  v Kalinove regionálne kolo dlho očakávanej prehliadky tvorivosti   „ Krídla túžby“. Podujatia za zúčastnili zariadenia sociálnych služieb z Giraltoviec, Kalinova ako i prijímatelia z nášho zariadenia. Ako zahraničný hosť vystúpili prijímatelia zo Šrodowiskoweho domu samopomoci z Ustrzyk Dolnych z Poľska originálnym scénickým tancom na rozprávku Cínový vojačik. Prijímatelia z DSS Giraltoviec sa predstavili tancom „Šmolkovia“.

Značky

Účasť na 8. Ročníku Medzinárodných plaveckých pretekoch v Poľsku - jún

27.06.2012 sa štyria  naši prijímatelia zúčastnili 8. Ročníka Medzinárodných plaveckých pretekov v Poľsku. Toto podujatie s celokrajskou pôsobnosťou ako každý rok organizoval Šrodowiskovy dom samopomoci v Ustrzykach Dolnych. Podujatia sa zúčastnilo 23 družstiev zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sa teší veľkej obľube.

Značky

6. ročník Medzinárodných športových hier - jún

Dňa 1. Júna 2012 DSS Stropkov usporiadal pre svojich prijímateľov i prijímateľov z okolitých zariadení sociálnych služieb už  6 ročník Medzinárodných športových hier. Úvodom sa konala rímskokatolícka sv. omša v kláštornom kostole, potom sa všetci športovci presunuli do športového areálu do obce Tisinec, kde prebiehali súťaže.

Značky

Prijímatelia DSS Stropkov na koncerte IMT SMILE - apríl

Prednedávnom nás oslovila  asistentka managera  skupiny IMT SMILE Zuzana Fandl  a pozvala zdarma našich prijímateľov  na pripravované koncertné turné, ktoré usporadúva kapela do Bardejova dňa 27.04.2012. Boli sme milo prekvapení, lebo s takouto ponukou sme sa stretli po prvý krát. Samozrejme , že sme ju s radosťou prijali.

Značky