Skočiť na hlavný obsah

Odpustová slávnosť v kostole Najsvätejšej Trojice - jún

Dňa 25. júna sa v kláštornom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorý je architektonickou súčasťou domova sociálnych služieb konala pre prijímateľov odpustová slávnosť.

Pre prijímateľov, ktorí sa zúčastňujú bohoslužieb v tomto chráme to bola zvláštna udalosť, na ktorej sa zúčastnili v hojnom počte.

Svojou aktívnou účasťou pri prednesení prosieb, ako i nesením obetných darov si vyprosovali dobré zdravie, pokoj a iné osobné prosby.

 

   

   

Značky