Skočiť na hlavný obsah

Život píše príbehy ...

Pokrivené životy je názov knihy, ktorú napísala pani Blažena  Bendíková. Túto knihu sme od nej dostali aj s venovaním, za čo sme jej nesmierne povďační. 
Skutočné príbehy, ktoré vo svojej knižke opísala, zahŕňajú aj príbeh jedného z našich prijímateľov, pána Štefana,  ktorému bola v minulosti pani Bendíková z úradnej moci, keďže sa dobrovoľne nikto nenašiel, ustanovená za opatrovníka. Aj napriek neľahkému obdobiu a životným peripetiám udržiava pán Štefan s pani Bendíkovou sporadický kontakt.
Príbehy z knihy Pokrivené životy boli obohatením nielen pre zamestnancov, ale so záujmom si knihu čítajú alebo počúvajú aj prijímatelia v rámci tímových stretnutí. Zamestnancom sú príbehy dobrým edukačným materiálom pri riešení ich každodenných situácií pri práci s prijímateľmi, ako aj výborným nástrojom psychohygieny.
 
  
 
 
Značky