Skočiť na hlavný obsah

STRETNUTIE SO ZAMESTNANCAMI - 20.04.2020

Na základe vyhlásenia núdzového stavu a ďalších legislatívnych súvislostí predseda PSK príkazom určil naše zariadenie ako subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od 20.04.2020.
 
O tom, čo to znamená pre naše zariadenie, pre zamestnancov i klientov sme sa rozprávali na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v otvorenom priestore nášho areálu.
 
Na stretnutí sme zhrnuli aké preventívne opatrenia sme v našom zariadení zrealizovali, informovali o vytvorení Covidového zariadenia v priestoroch uzatvoreného RhS, zopakovali sme si postupy – hygiena rúk, efektívne používanie rukavíc, nosenie tvárovej masky, respirátora, či zvýšený hygienickoepidemiologický režim vrátane používania germicídneho žiariča. 
Informovali sme o monitoringoch telesnej teploty a respiračných ťažkostí u klientov, ktoré sestry realizujú 2x denne. O monitorovaní teploty u zamestnancov i externých dodávateľov pri vstupe do zariadenia. Hodnotili sme dodržiavanie obmedzenia pohybu pre klientov mimo areálu zariadenia. Spoločne sme skonštatovali, že naši prijímatelia sú v tomto smere maximálne zodpovední, k dnešnému dňu sme nezaznamenali svojvoľné porušenie obmedzenia. 
Zdôraznili sme povinnosť zamestnanca informovať zamestnávateľa o pozitívnej cestovateľskej anamnéze, či už zamestnanca alebo príbuzného, známeho, s ktorým mohol prísť zamestnanec do kontaktu. Poukázali sme, aký je dôležitý pre všetkých prijímateľov pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu, ale aj ich aktivizácia. Pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu počas zmeny je dôležitý aj pre zamestnancov. Informovali sme o stave ochranných prostriedkov v zariadení, o dodanie niektorých ďakujeme aj Prešovskému samosprávnemu kraju. 
Rozprávali sme sa o neľahkej situácii v medializovaných zariadeniach sociálnych služieb. Každý z prítomných dostal priestor vyjadriť svoje postrehy, návrhy, zlepšenia, či obavy.
 
Ďakujem všetkým zamestnancom, za zodpovedný prístup. Ďakujem sestrám, že sa starajú nielen o zdravotný stav našich klientov, ďakujem opatrovateľkám za ich obetavú a náročnú prácu, ďakujem sociálnym pracovníčkam, že trpezlivo a profesionálne informujú príbuzných o tom, ako súčasnú situáciu zvládajú v zariadení mamky, ockovia, synovia, bratia či priatelia. Ďakujem inštruktorom sociálnej rehabilitácie za individuálnu prácu a mobilizovanie našich prijímateľov, upokojovanie a opakované vysvetľovanie hygienických postupov. Ďakujem Vám, pani upratovačky, že svedomito vykonávate hygienu a dezinfekciu prostredia. Ďakujem zamestnankyniam v práčovni, vďaka ktorým chodia naši klienti v čistej a voňavej bielizni. Ďakujem Vám za šitie textilných tvárových masiek. Aj Vám, naše milé kuchárky, patrí veľké poďakovanie za jedlo, ktoré nám pripravujete s láskou. Ďakujem všetkým, ktorí sa starajú o pravidelné zásobovanie a údržbu v zariadení. Ďakujem aj administratíve, bez práce ktorej by neboli načas reporty, výplaty, či doručené pozdravy klientom. Ďakujem aj tým, ktorí dohliadajú na bezproblémový chod v útulku.
 
Ďakujem prijímateľom za trpezlivosť a dodržiavanie preventívnych opatrení. Ďakujem všetkým príbuzným za toleranciu a pochopenie, akceptovanie zákazu návštev.
 
Správajme sa slušne, ohľaduplne a zodpovedne. Správne používajme ochranné prostriedky a dodržiavajme preventívne opatrenia. Spolu to zvládneme!
 
Mária Kurilcová, riaditeľka
 
 
          
Značky