Skočiť na hlavný obsah

DSS aktuálne 2017

Život píše príbehy ...

Pokrivené životy je názov knihy, ktorú napísala pani Blažena  Bendíková. Túto knihu sme od nej dostali aj s venovaním, za čo sme jej nesmierne povďační. 
Značky

Vianoce – december

Štedrú večeru sme začali spoločnou modlitbou, poďakovali za všetko dobré, čo sme počas roka prežili a dostali. Vzájomne sme si zapriali pokojné a radostné prežívanie tohto najkrajšieho obdobia v roku a pustili sa do štedrej večere, aby sme si vychutnali hojnosť všetkého dobrého. Darčeky, ako vždy, milo potešili.
 
Značky

Benefičný koncert Vianočný čas – december

Mesto Stropkov  organizovalo Vianočný benefičný koncert pod názvom „Vianočný čas“, ktorý sa konal v divadelnej sále Kultúrneho strediska. Pozvanie prijali aj prijímatelia z Domova sociálnych služieb v Stropkove. Svoj herecký talent predviedli v scénke Neposlušný Janko Pavol, Marek, Anička, Štefan a Veronika. Ďakujeme im za reprezentovanie nášho zariadenia.
Značky

Svätý Mikuláš – december

Na sviatok svätého Mikuláša sme sa všetci, aspoň na chvíľku, vrátili do detských čias, pretože k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Nezabudol na nikoho a sladkým balíkom obdaril a rozžiaril oči všetkých prijímateľov, z ktorých bolo cítiť radosť a vďačnosť. 
 
Značky

Najkrajší medovník – november

Včelári už tradične pripravili podujatie Stropkovské dni medu v priestoroch Kultúrneho strediska mesta Stropkov, v rámci ktorej sa organizovala súťaž o najkrajší medovník. Do súťaže sa zapojili aj naši  prijímatelia. Pred súťažou sme sa spolu pustili do pečenia a zdobenia, aby sme odprezentovali tie najkrajšie medovníky. A že skutočne patrili k najkrajším, diplom hovorí za všetko.
Značky

Jesenný relax – október

Pekné počasie počas babieho leta sme využili na prechádzku do prírody a opekačku na ihrisku v Bokši. Kto vládal išiel pešo, kto nevládal použil bicykel. Na funkčne vybavenom ihrisku sme si zahrali volejbal, založili oheň a opiekli klobásku. Bol to ďalší z pekne prežitých dní.
Značky

Výstava ovocia a zeleniny – september

V priestoroch Denného centra seniorov v Stropkove sa konala výstava ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Zúčastnili sme sa na nej aj my  a prezentovali sme tam najkrajšie plody z našej záhrady, ktoré sme vypestovali. A že boli ozaj najkrajšie, posúďte sami.
Značky

Ľubovniansky hrad - september

Počas jednodňového výletu v nádhernom slnečnom počasí sme spoznávali históriu i majestátnosť Ľubovnianskeho hradu. Po výdatnom obede sme pokračovali prehliadkou podhradia, v ktorom sa nachádza dobová dedinka sprítomňujúca krásu ľudovej tvorby a skromného života dedinčanov od polovice 19. do začiatku 20. storočia. 
 
Značky

Pán Michal Semivan – oslava šesťdesiatin - august

Dňa 09.08.2017 oslávil pán Michal Semivan  v kruhu svojich najbližších krásne 60-té narodeniny. Prijímatelia a personál Domova sociálnych služieb v Stropkove mu okrem priania pevného zdravia a šťastia pripravili menšiu oslavu s tortou, tak ako sa na životné jubileum patrí. V našom zariadení je náš oslávenec umiestnený od roku 2000. Do ďalších rokov mu prajeme veľa radosti a spokojnosti v našom zariadení.
Značky