Skočiť na hlavný obsah

Božie dielo pôsobí i v domove sociálnych služieb... - október

Domov sociálnych služieb v Stropkove poskytuje sociálne služby občanom s ťažkým postihnutím od roku 1954. V súčasnosti je v domove umiestnených 76 občanov. Občanom zabezpečujeme celoročnú starostlivosť, ako po stránke sociálnej, zdravotnej finančnej, snažíme sa im vytvoriť teplo domova a v čo najväčšej možnej miere ich integrovať do normálneho života.

Okrem mnohých kultúrnych, športových a rekreačných aktivít sa v nemalej miere venujeme i náboženským aktivitám. Každý týždeň je pre občanov v kláštornom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorá je architektonickou súčasťou zariadenia slúžená bohoslužba striedavo v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom obrade. S našimi občanmi sme navštívili v okolí takmer všetky pútnické miesta, dokonca i v zahraničí, Poľsko , Medjugorie. I napriek ťažkému osudu a zdravotnému stavu je viera pre mnohých našich občanov veľkou posilou a s pokorou sa utiekajú k Bohu.

 Dňa 22.10.2013 sa konala ojedinelá slávnosť. Náš duchovný otec dekan  Ján Švec Bilý počas sv. omše udelil  Jozefovi Mičudovi v 40 roku života darček, po ktorom dávno túžil a to: sviatosť krstu a prvého sv. prijímania. Pri tejto príležitosti si všetci zúčastnení obnovili krstné sľuby a nabrali duchovných síl.

Touto cestou by sme sa chceli čo najsrdečnejšie poďakovať nášmu dekanovi za pastoráciu a čas, ktorý nám venuje. V modlitbách mu budeme vyprosovať veľa božích milostí, pevné zdravie a dary Ducha Svätého, ochranu Panny Márie, aby i naďalej s radosťou ohlasoval Evanjelium a rozdával ľuďom svetlo Kristovej lásky. 

 

    

                   

Značky