Skočiť na hlavný obsah

Vianočný benefičný koncert - december

Dňa 15.12.2013 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku benefičný koncert s názvom „Vianočný čas“, ktorého sa ako každoročne zúčastňujú naši klienti zo svojim programom. Cez sviatky máme k sebe akosi bližšie a preto i v tomto období sme viacej naklonení k chorým, opusteným a postihnutým. Veľký potlesk, ktorý naši klienti zožali svojim vystúpením v paródii „Troch chrobákov“ je pre nich tou najväčšou odmenou za hodiny nacvičovania.

V závere benefičného koncertu primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák vyzval riaditeľa DSS Stropkov PaedDr. Jána Melnika, aby si prevzal dobrovoľný výťažok z benefičného koncertu v sume 200 €.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať kompetentným osobám, ktorí rozhodovali o použití výťažku, ako i návštevníkom benefičného koncertu z ubezpečením, že finančné prostriedky budú poukázané pre potreby klientov. 

 

    

    

Značky