Skočiť na hlavný obsah

Zo života

 

 

Aby pobyt prijímateľov v DSS nebol stereotypný, snažíme sa ich činnosť aktivizovať a zapájať ich do rôznych činností a to: práca s textíliou, hlinou, športový krúžok a výtvarný krúžok, zabezpečujeme pre prijímateľov účasť na bohoslužbách. /V rámci športovej činností zapájame sa do aktivít SHŠO, kde sme dosiahli dobre výsledky v bežeckom lyžovaní. Prostredníctvom pracovnej terapie sa prijímatelia zapájajú do prác pri úprave areálu DSS, ovocnej záhrady, skleníkoch. V rámci sociálnej rehabilitácie zariadenie pomáha svojím prijímateľom upevňovať základné hygienické návyky, tréning manuálnych zručností, nácvik jemnej motoriky a pod.

 

 

RELAXÁCIA - Navodzuje pocit pohody, uvolnenia, ale aj aktivizuje činnosť jednotlivých orgánov v tele, odbúrava pocit napätia, navodzuje pokoj, radosť a rešpektuje prejavy jednotlivcov.

 
PRÁCA S PC A INTERNETOM - Vzhľadom k vekovej skladbe a rôznorodosti postihnutia prijímateľov našich sociálnych služieb je zrejmé, že práca s PC a internetom nie je ich bežnou súčasťou života. Naši prijímatelia majú k dispozícii zatiaľ jeden počítač s pripojením na internet, ktorý môžu využívať s pomocou sociálnej pracovníčky. Získavajú nové informácie, ktoré ich zaujímajú. Prostredníctvom vytvorených e-mailových adries sa môžu kontaktovať s príbuznými a priateľmi. Rozšírujú tak svoje komunikačné a manuálne schopnosti, precvičujú motoriku, pamäť, vizuálnu zložku, postreh, logiku, jazykové znalosti.
 
 
Okrem aktivít v krúžkoch sociálni pracovníci a ergoterapeuti pracujú s prijímateľmi v rámci pracovnej skupiny so zameraním na rôzne činnosti a na výcvik sebaobslužných činností, úpravu a udržiavanie poriadku na izbách , činností súvisiace s úpravou odevov, čistenie obuvi a pod. Keď hovoríme o aktivizácii prijímateľov v krúžkoch a pracovných skupinách hovoríme o ich postupnej príprave na integráciu do spoločenského života.
 
ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ - sa v DSS realizuje formou krúžkov: turistický, cyklistický, ručných prác, športový, výtvarný , pestovateľský, ručných prác, varenia a pečenia, hudobno - dramatický, práca s textíliou, keramický, práca s drôtom, náboženský, čitateľský. 
 
TURISTICKÝ: Začíname každý rok na jar a to s uskutočnením 100 jarných km, v priebehu roka rôzne túry spojené s poznávaním prírody, tunajšieho kraja, zberom šípok, húb /,  aby sme mali v zime teplý čaj a hubovú omáčku / máčanku../ a tiež príprava materiálu, ktorý potom využívame pri aranžovaní a pod...
 
 
 
CYKLISTICKÝ: tento krúžok sa realizuje hlavne v letných mesiacoch, nakoľko sme závislí od počasia. V zariadení máme 4 bicykle, na ktorých sa prijímatelia učia bicyklovať a tí ktorí už vedia, absolvujú krátke túry po okolí.
 
 
 
ŠPORTOVÝ: v zdravom tele zdravý duch, preto cvičíme. Každý rok organizujeme pre prijímateľov športové hry v atletike pre našich prijímateľova každý druhý rok s medzinárodnou účasťou aj v rámci spoločenských aktivít a spoznávania sa, nadväzovania kontaktov s DSS Giraltovce, DSS Kalinov a SDS Ustrzyki Dolne /Poľsko/.
 
 
 
VÝTVARNÝ: používame techniku akvarel, tuž čierny a farebný, rudka, čierny uhoľ, tempera, suchý pastel. Obľúbenou technikou je maľovanie zátiší a používame aj maľovanie podľa predlohy. Najkrajšie práce zútulňujú prostredie domova.
 
 
PESTOVATEĽSKÝ: prostredníctvom tohto krúžku sa prijímatelia podieľajú na skrášľovaní interiéru – črepníkové kvety a exteriéru – v rámci dobrovoľnosti sa zapájajú na úprave skalky, zeleninových záhonov, v skleníku a areálu domova. Dopestovaná zelenina zo skleníka je vydávaná do kuchyne na priamu spotrebu. Zelenina z malých políčok je využívaná pri práci krúžku varenia pečenia. 
 
 
 
 
RUČNÝCH PRÁC: predstavuje širokú škálu rôznych techník a to rôzne výšivky, či háčkované dečky, košíky, vajíčka a iné výrobky, ktoré sú výsledkom šikovných rúk našich prijímateľov. Tieto práce  môžeme vidieť na rôznych výstavách doma i v zahraničí, predajných trhoch,  ale aj v interiéri domova.
 
 
 
VARENIA, PEČENIA: prijímatelia  sa učia okrem sebaobslužných a stolovacích návykoch aj základom varenia a pečenia. Čo si navaria a napečú aj sami skonzumujú. V období  Vianoc prijímatelia pečú a zdobia medovníky a Veľkej noci prijímatelia  zdobia vajíčka, ktoré skrášľujú interiér zariadenia, spestria každú výstavku a na predajných trhoch idú na dračku.
 
 
 
HUDOBNO - DRAMATICKÝ: činnosť tohto krúžku je zameraná na spievanie piesni rôznych štýlov od ľudoviek, cez kántri aj moderné, hrou na hudobné nástroje / gitara, harmonika..../, recitovanie ako také, či už krátkych humorných scénok , alebo básni, nacvičovanie pásiem / Vianoce.../, nácvik rôznych paródií, tanca. Vidieť nás môžete na rôznych podujatiach prehliadky tvorivosti prijímateľov sociálnych služieb ,,Krídla túžby,, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, koncertu v Ustrzykach Dolnych /Poľsku/ „Slonce šwieci dla wszystkich“, Vianočnom  koncerte  v Stropkove aj doma pri rôznych spoločenských akciách. Vložiť foto
 
 
 
KERAMICKÝ: počas dlhých zím modelujeme z hliny, venujeme sa figurálnej tvorbe , na hrnčiarskom kruhu točíme zvončeky, podnosy, hlinu si spracúvame podľa jednotlivých fáz a tak pripravujeme na použitie. Jednotlivé výrobky prezentujeme na výstavách a predajných trhoch.
 
 
 
 
TEXTILNÝ: vankúše, bosorky, slniečka a to ešte zďaleka nie je všetko, čo naši prijímatelia svojimi šikovnými rukami dokážu. Všetko však vyžaduje trpezlivosť a výrobky ktoré môžeme vidieť v našom zariadení a na rôznych výstavách však hovoria za seba.
 
 
 
NÁBOŽENSKÝ: prijímatelia, ktorí sú nábožensky založení majú možnosť sa zúčastňovať bohoslužieb v kostole, ktorý je architektonickou súčasťou nášho domova. Slúžené sú bohoslužby striedavo v rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi.
 
 
 
ČITATEĽSKÝ: prijímatelia  si majú možnosť prečítať každodennú tlač, ktorá je odoberaná v domove. Raz v týždni navštevujú miestnu knižnicu, kde majú možnosť čítať tlač podľa svojho záujmu. Prijímateľom, ktorí nevedia písať, prípadne čítať je poskytnutá pomoc zo strany sociálnych pracovníkov a ergoterapeutov.
 
DREVÁRSKY: prijímatelia, ktorí inklinujú týmto smerom majú možnosť sebarealizácie v tomto krúžku, ktorá spočíva v jednoduchých pomocných prácach pri opracovávaní dreva, ako je šmirgľovanie, maľovanie na drevo, lepenie. Obľúbené sú drevené hračky, varešky, betlehemy a pod.
 
 
 
TKÁČSKY: v domove tomuto účelu slúžia 2 tkáčske krosná. Prijímatelia strihajú látky na rovnomerné pásiky, ktoré stáčajú do klbiek a tie sa následne používajú na tkanie. Koberce sa tkajú o odpadu získaného vyradením opotrebovaného šatstva, prípade získaného sponzorsky, ale i zakúpeného materiálu na tkanie. Koberce sú tkané v širokej farebnej škále a jednotlivé práce sú zrovnateľné s profesionálnymi výrobkami o čom svedčí záujem pri rôznych prezentáciách a výstavách.
 
 
 
 
 
 
 
Je našou snahou dosiahnuť to, aby sa naši klienti v zariadení cítili dobre, aby sme v priamej činností čím viac uspokojovali ich potreby a záujmy.