Skočiť na hlavný obsah

Z histórie

        DSS Stropkov je umiestnený v priestoroch pôvodného kláštora Rehole menších bratov Františkánov. S poskytovaním sociálnych služieb sa začalo v roku 1954 ešte v pôvodnom objekte kláštora. Klientelu vtedajšieho Ústavu pre chronikov tvorilo 60 mužov a žien.
     K pôvodnému kláštoru boli pristavané dve prístavby a to v rokoch 1962 a 1972, čím sa zvýšila kapacita zariadenia na 150 lôžok. Pribudli nové priestory pre prevádzku; žehliareň, práčovňa, kotolňa na tuhé palivo, kuchyňa a administratívna budova.
     V rokoch 1990 – 1995 došlo k zníženiu kapacity zariadenia zo 150 lôžok na 110, a to čiastočnou integráciou klientov do rodinného prostredia a prirodzeným úbytkom.

 

       


 

      V DSS dlhodobo zápasíme s nedostatočnými a nevyhovujúcimi priestormi. Od roku 1994 až do roku 1998 prešlo zariadenie rozsiahlejšou údržbou – plynofikácia kuchynskej prevádzky, kotolne, výmena radiátorov, výmena kuchynského zariadenia, obmena postelí nemocničného typu za váľandy a špeciálne polohovacie postele, oprava WC a kúpeľní, zhotovenie skleníkov pre pracovnú terapiu a iné.
     Od roku 2002 je zriaďovateľom DSS Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Jeho činnosť riadi a kontroluje Ú PSK, odbor sociálnych vecí a rodiny. V jeho pôsobnosti DSS znížil kapacitu na 100 klientov a to prirodzeným úbytkom, čím sa zvýšila obytná plocha na jedného prijímateľa.
     Ďalšie znižovanie kapacity zariadenia bolo schválené rozhodnutím RÚVZ vo Svidníku a ÚPSK, septembrom 2009 na 84 klientov. V tomto roku bolo do DSS  prijatých 9 žien, čím sa zmenilo na koedukovaný typ zariadenia.
     V zariadení sa organizovali rôzne činnosti a aktivity, do ktorých sa klienti aktívne zapájali. Vytvorili sa ergoterapeutické dielne, v ktorých prijímatelia rozvíjali svoje zručnosti, vedomosti a jemnú motoriku. Výrobky boli prezentované na rôznych výstavných trhoch.
     V roku 2012 DSS znížil kapacitu na 75 prijímateľov. Činnosť zariadenia pokračovala vo vyššie uvedených aktivitách. Pripravovali sa rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Absolvovali sa výlety doma aj v zahraničí, a týmto spôsobom bola vyvíjaná snaha o integráciu prijímateľov do spoločnosti a celkového povedomia ľudí mesta.
    V roku 2018 sa v zariadení zaviedla tímová práca, ktorou sa pracovníci v spolupráci s prijímateľmi a rodinnými príslušníkmi snažia individuálnym prístupom o ich kvalitnejší a zmysluplnejší život.