Skočiť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov

Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50
Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov
IČO: 00696331

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s naridením GDPR.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Mgr. Romana Belinová