Skočiť na hlavný obsah

Z historie - Útulok

Okresný úrad v Stropkove zriadil s účinnosťou od 01.07.1998 Zariadenie sociálnej starostlivosti, ktoré Útulok spravovalo do roku 2002. Prešovský  samosprávny kraj zriadil od 01.07.2002 Domov sociálnych služieb v Stropkove a zároveň Útulok pričlenil k Domovu sociálnych služieb ako organizačnú jednotku.