Skočiť na hlavný obsah

Ako k nám

Fyzická osoba, ktorá je svojprávna a má záujem o sociálnu službu si podá písomnú žiadosť. K žiadosti je žiadateľ povinný dokladovať tieto náležitosti:

-potvrdenie o príjme / z ÚPSVaR, dávka v hmotnej núdzi a iné príjmy /

-potvrdenie záujmu o pridelenie bytu / Mestský úrad Stropkov /

-potvrdenie o bezinfekčností / vyšetrenie bacilonosičstva klienta /

 

Pri prijatí do Útulku sa klientovi vydá zmluva o poskytovaní  sociálnej služby v útulku v zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

 

Požadované dokumenty nájdete TU