Skočiť na hlavný obsah

Z histórie RhS

Okresný úrad vo Svidníku zriadil od 01.01.1992 Zariadenie sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti a mládež s denným pobytom. Prevádzka zariadenia sa začala realizovať 20.04.1992 v prenajatých priestoroch zariadenia Tesly Stropkov a.s. Zariadenie hospodársky spravoval  Okresný úrad v Stropkove. Kapacita zariadenia bola desať miest. V auguste 1992 protokolom o delimitácií spravovaných hospodárskych prostriedkov zariadenie prešlo pod správu Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov v Stropkove, ktorá trvala do roku 1996. Okresný úrad v Stropkove zriadil s účinnosťou od 01.07.1998 Zariadenie sociálnej starostlivosti – Rehabilitačné stredisko, ktorý zároveň  zariadenia spravoval. Hlavným poslaním Rehabilitačného strediska bola výchovná činnosť, kde si klienti mali osvojiť základné hygienické, spoločenské, sebaobslužné návyky a liečebná rehabilitácia, cieľom ktorej bol rozvoj fyzických schopnosti klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálna starostlivosť sa poskytovala na základe doporučenia psychológa.  V tomto období sa zariadenie presťahovalo do priestorov bývalej ubytovne Stavoservisu, kde sa realizovala rozsiahla rekonštrukcia budovy tak, aby vyhotovovala špecifickým potrebám ťažko zdravotne postihnutým klientom. Budova sa účelovo diferencovala na časť liečebnej rehabilitácie a časť výchovno-vzdelávacích  aktivít.

Prešovský samosprávny kraj zriadil od 01.07.2002, Domov sociálnych služieb v Stropkove a zároveň Rehabilitačné stredisko pričlenili k Domovu sociálnych služieb ako jeho organizačnú jednotku.

V zmysle zákona MŠ NRSR o sústave základných a stredných škôl bola za účasti vedenia Špeciálnej základnej školy internátnej vo Svidníku zriadená v školskom roku 2002/2003 špeciálna trieda s individuálnym vzdelávacím programom. Škola poskytla pre vzdelávací proces špeciálneho pedagóga.  Od roku 2004 do roku 2013 sa v zariadení poskytoval  výchovno-vzdelávací proces aj sluchovo postihnutým deťom.