Skočiť na hlavný obsah

Správy, dokumenty, tlačivá

 

Správy

 

Názov

Veľkosť

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2023

Výročná správa o činnosti 2023 DSS v SP  
Tabuľka EON za 2023 podľa špecifikácie   
Priemerné ekonomické oprávnené náklady 2023    

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2022

Výročná správa o činnosti 2022 DSS v SP   formát PDF  
Tabuľka EON za 2022 podľa špecifikácie     
Priemerné ekonomické oprávnené náklady 2022     

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021

Výročná správa o činnosti 2021 DSS v SP     
Tabuľka EON za 2021 podľa špecifikácie     
Priemerné ekonomické oprávnené náklady 2021     

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2020

Výročná správa o činnosti 2020 DSS v SP     
Tabuľka EON za 2020 podľa špecifikácie     
Priemerné ekonomické oprávnené náklady 2020     

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019

Vyrocna_sprava_o_cinnosti_2019_DSS_v_SP    3,11MB
Tabuľka EON za 2019 podľa špecifikácie    48,98kb
Priemerné ekonomické oprávnené náklady 2019    98,10kb

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018    3,11MB

EON - Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Tabuľka EON za 2018 podľa špecifikácie    71,06kb
Priemerné ekonomické oprávnené náklady 2018    97kb

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Spravá o činnosti a hospodárení za rok 2017 DSS-SP   
5,08MB

EON - Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Tabuľka EON za 2017 podľa špecifikácie   
6,40MB
Priemerné ekonomické oprávnené náklady 2017    97kb
Súvaha 2017   
73,64kb
Výkaz ziskov a strát 2017   
65,54kb

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016

Spravá o činnosti a hospodárení za rok 2016 DSS-SP    2,39MB
Súvaha k 31 12 2016    73,63kb
Výkaz ziskov a strát k 31 12 2016   
70,97kb

 

 

Dokumenty

Názov

Veľkosť

Kolektívna zmluva na rok 2023     
Etický kódex zamestnanca DSS v SP 2022     
Organizačná štruktúra účinná od 1.09.2021     
Výpis z Registra poskytovateľov soc. služieb od 12.07.2021     
Kolektívna zmluva na rok 2021     
Organizačná štruktúra účinná od 1.3.2019    208,7kb

Kolektívna zmluva na rok 2018   

Príloha - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2018   

146,92 kb

60,10 kb

Organizačný poriadok účinný od 1.10.2017    909,95 kb
Organizačná štruktúra účinná od 1.10.2017    276,90 kb

ROZHODNUTIE O ZMENE číslo: 3418/2014/OPR-032 - Rozhodnutie o zriadení   

Domova sociálnych služieb v Stropkove číslo: 2002/001167   

4,09 MB

ROZHODNUTIE O ZMENE číslo: 3556/2009/ORSZ-028 -       Rozhodnutie o zriadení   

Domova sociálnych služieb v Stropkove číslo: 2002/001167   

3,16 MB
ROZHODNUTIE o zriadení Domova sociálnych služieb v Stropkove číslo: 2002/001167    1,70 MB
Výpis z Registra poskytovateľov soc. služieb    611,84 kB
VZN PSK č. 72/2019    87,64 kB
Zákon č. 448/2008 Z.z.    409,53 kB
   

 

 

Tlačivá

Názov

Veľkosť

Formulár o prijatí žiadosti o poskytnutie informácií    280 kb
Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení   
36 kB
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   
86 kB
Príloha - Lekársky nález   
66 kB
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    53 kB