Skočiť na hlavný obsah

Sponzoring

                      

Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50
Hlavná 80/50
09101 Stropkov
 
 
telefón: 0547422226                                                                 
fax: 0547423008
 
 
 
 
Dary a granty:    IBAN SK40 8180 0000 0070 0051 4484
 
 
 
Ďakujeme