Skočiť na hlavný obsah

Projekty DSS

 

 

PREHĽAD
o realizovaných projektoch v Domove sociálnych služieb Stropkov
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb.
 
 
 
 
 
 
 
Projekty realizované z kapitálových výdavkov PSK
 
Rok 2003
2 ks chladničky                                                                          120 000,00 Sk/   3 983,27 €
Vstupná brána do DSS                                                               119 858,00 Sk/   3 978,56 €
 
Rok 2004
Automobil OPEL Vivaro                                                           700 000,00 Sk/ 23 235,74 €
Varný kotol - kuchyňa                                                                265 000,00 Sk /  8 796,39 €
 
V rokoch 2003 až 2004 
Rekonštrukcia podkrovia (I. fáza) - spolufinancovanie           2 537 728,50 Sk/84 237,15 €
 
Rok 2005
Výťah - kuchyňa                                                                        379 318,50 Sk/12 591 07  €
3 ks automatické veľkokapacitné práčky                                   459 900,00 Sk/15 265,88  €
 
Rok 2006
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky                                        622 976,00 Sk /20 679,01 €
Strojné dovybavenie kuchyne:
Škrabka                                                                                          32 130,00 Sk/  1 066,52 €
Myčka riadu                                                                                 176 120,00 Sk/  5 846,11 €
Konvenktomat                                                                             429 590,00 Sk/14 259,78 €
 
Rok 2007
Digestor  závesný                                                                         223 917,00 Sk / 7 432,00 €
Rekonštrukcia kotolne                                                              1 657 864,00 Sk/ 55 031,00 €
Rehabilitácia v DSS Stropkov- spolufinancovanie                       65 803,10 Sk/   2 184,26 €    
 
Rok 2008
Automobil OCTAVIA                                                                 499 990,00  Sk/16 596,63  €
Pračka a sušička prádla                                                               458 686,00  Sk/ 15 225,58 €
Rekonštrukcia dielni                                                                    950 001,00  Sk/ 31 534,26 €
Zdvíhacie zariadenie -spolufinancovanie                                      26 000,00  Sk/      863,04 €
PC zostava                                                                                     48 802,00- Sk/   1 619,93 €
 
Rok 2009
Vybavenie stolárskej dielne                                                           618 486,78 Sk/ 20 530,00 € 
Výmena vykurovacích kotlov -spolufinancovanie                          15 003,00 Sk/      498,00 €
 
Rok 2013
Kúpa elektrického varného kotla, typ VKE 100                                                       4 258,00 €
 
 
Rok 2014
Zateplenie a fasáda Útulku                                                                                      21 790,00 €
 
 
Rok 2016
Rekonštrukcia terasy s prístreškom a prepojenie s altánkom                                  29 428,75 €
 
 
Rok 2017
Rekonštrukcia kotolne v Útulku                                                                              28 416,00 €
Zakúpenie plynovej panvice                                                                                      7 035,60 €
Zakúpenie univerzálneho robota Alba                                                                     11 005,20 €
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Útulku                                                    35 822,40 €
Spolufinancovanie šikmej schodiskovej plošiny                                                       1 200,00 €
 
 
 
   
 
 
Projekty  realizované z dotácií MPSVaR  SR  
 
Rok 2007
Rehabilitácia v DSS Stropkov                                                        400 000,00 Sk/13 277,57 €
 
Rok 2008
Vybavenie imobilného oddelenia stropným zdvihákom                 260 000,00 Sk/  8 630,42 €
  
Rok 2009
Výmena vykurovacích kotlov plynovej kotolne DSS Stropkov     134 995,00 Sk/  4 481,00 €
 
Rok 2013
Materiálno technické vybavenie priestorov pracovnej terapie
a voľnočasových aktivít DSS Stropkov                                                                      1102,00 €
 
Rok 2017
Šikmá schodisková plošina    (spolufinancovanie VÚC 1200,-)                            10 800,00  €
 
 
 
 
Projekty realizované z eurofondov
 
Rok 2003 - 2004
Rekonštrukcia podkrovia (I. fáza)                                             1 692 000,00 Sk/   56 164,11 € 
 
Rok 2009
Rekonštrukcia podkrovia (II. fáza)                                          18 075 600,00 Sk/ 600 000,00 €
    
 
 
Projekt realizovaný  z  nadácie Konta Orange
 
Rok 2008
Pomôžme Kristíne pohybom ku zdraviu                                        15 000,00 Sk/       497,91 € 
 
Rok 2013
Pre Domov sociálnych služieb Stropkov
Vianoce s nadáciou Orange                                                                                          200,00 €
 
Pre DSS- Útulok Stropkov
Teplo domova                                                                                                                 90,00 €
 
 
 
Projekt realizovaný z nadácie SPP
 
Rok 2012
Zakúpenie tkáčskych krosien pre Jaromíra Halžu                                                         560,00 €