Skočiť na hlavný obsah

NP DI PTT

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - NP DI PTT

      Informácia-zapojenie do projektu NP DI PTT

 

 

Komunitné stretnutie Domova sociálnych služieb v Stropkove - 27.09.2021.
 
 
 
Dňa 27.09.2021 sa konalo komunitné stretnutie Domova sociálnych služieb v Stropkove v rámci projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov realizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
Cieľom projektu je pripraviť pracovníkov zariadenia na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb, predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu. Výsledkom bude kvalitne pripravený Transformačný plán.
 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za prijatie pozvania a podnetnú diskusiu.
 
Transformačný tím Domova sociálnych služieb v Stropkove