Skočiť na hlavný obsah

DSS aktuálne 2014

Návšteva Mikuláša - december

Tak ako každý rok, i tento k nám zavítal Mikuláš v sprievode anjela i čerta. Mikuláš zasvietil vianočný stromček, obdaroval prijímateľov darčekmi. Čertova  prítomnosť spôsobila na tvárach podaktorých úsmev, ale  i strach a od anjela sa dostalo pohladenia.
Značky

Dni medu - november

V dňoch 28-29.12.2014 sa v ABC CVČ Stropkov konala výstava včelích produktov pod názvom  „Dni medu“.  Výstava bola spojená s predajom i ochutnávkou včelích produktov.   Súčasťou výstavy sa konala i súťaž s názvom „Najkrajší medovník“. Každoročne sa jej zúčastňujú i naši klienti svojimi medovníkmi, ktoré si upiekli a vyzdobili ale i hojnou návštevnosťou.
Značky

Putovanie za históriou - september

V septembri sa naši prijímatelia zúčastnili jednodňového tematického výletu s historickou i náboženskou tematikou.
Značky

4. ročník „Krídla túžby“ - jún

Dňa 19.6.2014 sa v priestoroch areálu Obecného úradu v Nižnom Slavkove uskutočnil 4. Ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách pod názvom „Krídla túžby“.
Značky

Májová opekačka - máj

Ako každým rokom i tento rok si prijímatelia sociálnych služieb pripomínajú sviatky 1. a 8. mája tradičnou opekačkou.
Vôňa pečených špekačiek a oheň na záhrade v oddychovej zóne prilákal takmer všetkých klientov. Posedenie pri ohni spevádzané  počúvaním ľudových piesní umocnilo veselú atmosféru.
Značky

Misie v Stropkove - apríl

V dňoch 8 -18 apríla navštívili po desiatich rokoch mesto Stropkov bratia z misijného spoločenstva redemptoristov za účelom konania ľudových misií.
Značky

Oslava krásneho životného jubilea - marec

Dňa 18.03.2014 oslávila pani Margaréta Demjanová v kruhu svojich najbližších krásne 80-te narodeniny. Popriať pevné zdravie a šťastie okrem prijímateľov a personálu jej prišli švagor Juraj Demjan s manželkou Helenou. V našom zariadení je oslávenkyňa umiestnená od roku 2008.

Značky

Fašiangová zábava - február

Ako každý rok i tento sa vraciame ku zaužívaným aktivitám, ktoré pripravujeme pre prijímateľov. Fašiangová zábava je jedna z najobľúbenejších.

Značky

Vyhodnotenie Betlehemov - január

Dňa 15.01.2014 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove  konalo vyhodnotenie súťaže „ Betlehemy očami detí“,  do ktorej sa zapojili svojimi prácami i naši prijímatelia.

Značky