Skočiť na hlavný obsah

DSS aktuálne 2013

Vianoce z Orange

Počas Vianoc sa snažíme klientom pripraviť domácu atmosféru, aby pocítili že nie sú sami, ale majú nás.

Značky

Vianočný benefičný koncert - december

Dňa 15.12.2013 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku benefičný koncert s názvom „Vianočný čas“, ktorého sa ako každoročne zúčastňujú naši klienti zo svojim programom. Cez sviatky máme k sebe akosi bližšie a preto i v tomto období sme viacej naklonení k chorým, opusteným a postihnutým. Veľký potlesk, ktorý naši klienti zožali svojim vystúpením v paródii „Troch chrobákov“ je pre nich tou najväčšou odmenou za hodiny nacvičovania.

Značky

Návšteva Mikuláša.... - december

Ako každý rok, i tento zavítal do domova Mikuláš, aby urobil radosť našim klientom a obdaril ich darčekmi. Väčšina sa tešila, ale našli sa i takí, ktorí sa báli najmä čerta. Avšak prostredníkom bol anjel, ktorý všade rozdával úsmevy a pohladenia. Mikuláša v sprievode čerta a anjela  privítal riaditeľ a spoločne rozsvietili veľký vianočný stromček. Týmto symbolickým gestom sa začalo v domove vianočné obdobie. 

 

Značky

Začiatok adventu - december

Vianočné obdobie je neodmysliteľne späté s duchovnou prípravou na sviatky a to adventom. Tak isto i v domove si naši prijímatelia v ergoterapeutických skupinách zhotovili adventné vence. Následne počas sv. omše tieto posvätil dekan Ján Švec Bilý a zostávajú peknou dekoráciou počas celého obdobia. 

 

Značky

Božie dielo pôsobí i v domove sociálnych služieb... - október

Domov sociálnych služieb v Stropkove poskytuje sociálne služby občanom s ťažkým postihnutím od roku 1954. V súčasnosti je v domove umiestnených 76 občanov. Občanom zabezpečujeme celoročnú starostlivosť, ako po stránke sociálnej, zdravotnej finančnej, snažíme sa im vytvoriť teplo domova a v čo najväčšej možnej miere ich integrovať do normálneho života.

Značky

Odpustová slávnosť v kostole Najsvätejšej Trojice - jún

Dňa 25. júna sa v kláštornom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorý je architektonickou súčasťou domova sociálnych služieb konala pre prijímateľov odpustová slávnosť.

Pre prijímateľov, ktorí sa zúčastňujú bohoslužieb v tomto chráme to bola zvláštna udalosť, na ktorej sa zúčastnili v hojnom počte.

Značky

Krídla túžby – Cemjata - jún

19. júna sa konalo regionálne kolo prehliadky tvorivosti zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja pod záštitou MUDr. Petra Chudíka v areáli Domova dôchodcov v Cemjate.

Značky

Športové hry v Kalinove - máj

Dňa 23. mája sa prijímatelia z domova sociálnych služieb zúčastnili Medzinárodných športových hier v Kalinove, ktoré usporiadal CSS Dúhový sen.

Súťažilo sa v kreatívnych disciplínach, kde vynikala najmä šikovnosť a obratnosť. Po odsúťažení nám Okresné veriteľstvo policajného zboru Humenné pripravilo prehliadku výcviku služobného psa.

Po vyhodnotení družstiev a najlepších súťažiacich nasledovala obľúbená tanečná zábava, ktorá bola úspešným zavŕšením pekného dňa.

 

Značky